Make your own free website on Tripod.com

Brood War

Brood War är tilllägspaketet till Starcraft. 
Här är tio nya uppdrag till varje ras och två enheter också till varje ras. 
Terrran får medic och missile frigate. 
Medic är en bra enhet som man har stor änvändning för,   bl a så kan man ta bort "lockdown", "parasite" men man kan inte ta bort "statis field". 
Man kan också laga skadade enheter men bara marines, firebats, ghosts och andra medics. 
En en effektiv taktik är att ta en grupp marines och ett par medics till fiendebasen. 
Marinsen skjuter på fiendeenheter och byggnader medan medics healar marinsen om de blir skadade. 
Valkyrie är ett av terrans nya rymdskepp som bara kan skjuta på luftenheter.
Det är ett effektivt sätt att döda zergs luftenheter.
Protoss nya enheter är Crossair och Darktempelar.
Crossair är ett rymdskepp som bara kan skjuta på andra luftenheter.
Precis som Valkyrie är det dyrt men använbart.
Darktempelars är min favorit.
Dom är cloacade hela tiden och dom har en kraftig attack.
Zergs nya enheter är Lurker och en luftenhet som inte är värd pengarna som den kostar för den har en väldigt klen attack.
Lurker däremot en effektiv enhet mot terrans marines.
Lurker måste man gräva ner i närheten av en fiendeenhet för att den ska kunna attackera.
Med på Brood war så finns också nya updrag till varje ras.

Stacraft går att spela utan Brood War men när man har klarat alla updrag i Starcraft så kan det bli roligt med  några nya uppdrag och enheter.

Av: Daniel Altin

[Tillbaka till spelsidan]

[gunnar bergholtz hemsida]