Make your own free website on Tripod.com

Lunds universitetsbibliotek
 
1.BIBLIOTEKETS
   RESURSER
2.INTERNET
3.VETENSKAPLIG
   KOMMUNIKATION
4.CITERING &
   REFERENSER

HEM
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information

Kommentarer till kursen Bibliotekets resurser

Vad tyckte du om kursen Bibliotekets resurser? Var snäll och lämna dina kommentarer här!


Vilken kategori tillhör du?

 

Ditt intryck av kursen Bibliotekets resurser?

 

Tror du att du har nytta av att ha gått igenom kursen?

 

Kursens längd?

Lagom För lång För kort

 

Kursens svårighetsgrad?

Lagom Svår Lätt

 

Om du gjorde övningarna, hur var de?

Lagom Svåra Lätta

 
 

Har du några vidare kommentarer om denna delkurs?

 

Tillbaka till kursen

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
mars 2001